22 Temmuz 2009 Çarşamba

AHİRET GÜNÜNE İNANMAK NE DEMEKTİR

İmanın şartlarından beşincisi “Ahiret Güüne İnanmak”tır. İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu gibi üzerinde yaşadığımız dünyanında bir gün sonu gelecektir.Allah’ın takdir ettiği zaman gelince görevli melek İsrafil, “Sur” denilen bir şeye üfleyecek ve bundan çıkacak çok müthiş bir sesin tesiri ile ( Allah’ın diledikleri dışında ) bütün canlılar ölecek, yer ve göklerin düzenibozularak kainat yeni bir şekil alacaktır.
Kıyamet denilen bu olaydan bir süre geçtilken sonra Allah’ın emri ile İsrafil , “Sur’a “ ikinci defa üfleyecek ve bütün insanlar yeniden dirilerek “Mahşer” denilen toplanma yerine çağrılacaktır.Burada herkes Allah’ın huzuruna çıkarılacak ve dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.”Kiramen Katibin” melekleri tarafından iyilik ve kötülüklerin yazıldığı “Amel defteri” insanın eline verilecek ve herkes dünyada yaptıklarını amel defterinde görüp okuyacaktır.
Dünyada gizli ve açık işlenen bütün suçlar ortaya çıkarılacak, iyilik ve kötülükler çok hassas olan adalet terazisinde tartılacak ve insan dünyada yaptıklarının karşılığını görecektir.
İnsan, dünyada ne ekmiş ise ahirette onu biçecek,İlahi adalet yerini bulacak ve hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.
Sevgili Peygamberimiz şöyle haber veriyor:
"Kıyamet gününde insan dört şeyde sorguya çekilmedikçe Allah’ın huzurundan ayrılamaz"
- Ömrünü nerede geçirdiğinden,
- Vücudunu nerede yıprattığından,
- Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
- Bildiği ile ne amel ettiginden

Bu zeniden diriliş ile başlayan ve sosuza kadar devam edecek olan zaman “Ahiret Günü” denir. İşte, bütün insanların öldükten sonra yeniden dirilmesine ve ondan sonra devam edecek olan sonsuz hayata inanmak, imanın en önemli esaslarından biridir.

ÖLÜM
Her insanın dünyada yaşayacağı belirli bir süre vardır.Bu süre bitince insan ölür.İnsan, beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır.Bedenimize canlılık ve hareket veren ruhtur.Allah’ın taktir ettiği zaman gelince ruh bedenden ayrılır.Ruhun beden azrılması olayına “ölüm” denir. Ölüm, her insan için takdir edilmiştir.bundan kurtuluş yoktur.
Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildiriliyor:
“Her canlı ölümü tadacaktır.” (Al-i imran suresi,185 )
“Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir.” ( Nisa suresi, 78 )
Ölüm yok olmak değildir.Geçici olan dünya hayatından sonsuz olan ahiret hayatına geçiştir. Allah’a karşı görevini yapanlar için ölüm, daha yüksek hayata kavuşmak için açılan bir kapıdır.

KABİR
İnsanın ölümünden, kıyamey günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan zamana “kabir hayatı”; bu zaman içinde bulunacağı yere de “kabir” denir. İnsan ölünce bedeni çürür, toprağa karışır,fakat bedenden ayrılan ruhu ölmez.İnsan kabire konulunca münker ve nekir adındaki melekler tararafından sorguya çekilir.Sorulara doğru cevap verenler için kabir,bir istirahat yeri; cevap veremeyenler için ise azap yeri olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder