26 Kasım 2009 Perşembe

BAYRAMB ugün yaşamalısın hatırında kalan esareti

A yrılıkları yok edip sevgi eli uzatmalısın

Y apayalnız kalan insanlara

R üya içinde kurduğun hayallerin,

A slında gerçek olduğunu

M ağfiretsiz ve hükümsüz dille

I şıklandırmalsın, yüreğindeki ferahlığı

N ispet etmelisin etrafındakilere bayram kalabalıklığını

I lık bir şerbetle sunmuş tatlının

Z erafetiyle büyülenmelisin

K utlamalsıın sende bu bayramı

U mutsuz insanların

T ellalı olmalısın. koşmalısın .

L ayık olduğun

U ğrak yerlerin ziyaretine

O nlar seni hep sevmeli ,üzmemelisin

L ütufta bulunmalısın

S on gidişin olmamalı o yaşlı huzur evindeki insanlara

U mudu olmalısın sen çünkü alıştı onlar sana

N eden mi? Seni olmayan evlatlarından daha yakın gördükleri için


19/09/2009 ONURCAN AYDOĞMUŞ
.

1 yorum: