17 Eylül 2009 Perşembe

YASAKLAYIN BU KİTABI

“Hangi kitabı?” diye sormayın, reklâma alet olmayın…
"Gönülleri açan kalbi nurlandıran şifa demeti"ymiş güyâ...
Bu kitap ve benzerleri piyasada o kadar çoktu ki; son yıllarda biraz azaldı…
Çarşıda, pazarda, cami önlerinde, Hicaz pazarlarında, dinî kitapçılarda…
Seyyar satıcı tezgâhlarında mebzul miktarda bulunur…
Üstelik not defteri kadar küçük…
Gömlek cebinizde taşınacak kadar küçücük hattâ...
Peynir ekmek, hattâ çekirdek gibi satılan kitaplar, kitapçıklar…
Çünkü DİN satıyorlar…
Çünkü UMUT ve HAYÂL tacirliği yapıyorlar…
Çünkü CEHALETTEN PRİM yapıyorlar…
Çünkü ALLAH’ı, PEYGAMBER’i kullanıyorlar…
Diyanet bu kitapçıklara savaş açmalı…
Evet, resmen savaş açmalı…
Yetkisi varsa “Yasak ve zararlı yayın” ilân etmeli…
Basımı, yayımı, satışı, dağıtımı engellenmeli…
“Yüzde doksan bilmem kaçı Müslüman” olan Türkiye’ye yakışmıyor…
İslâmın aydınlık yüzünü karartıyorlar…
Lâikliği keferelik gibi anlayanlara malzeme veriyorlar…
Okumuş taifesini dinden imandan soğutuyorlar…
Münevver Müslümanlar da halkımızı tenvir etmeli…
Diyanete yardımcı olunmalı…
Bu kitapçıklar mutlaka piyasadan çekilmeli…

Neymiş efendim; güyâ esmâ’ül-hüsnâ şerhiymiş…
Hem de Resûullâh’ın dilinden…
Evet, Hem de Resûullâh’ın dilinden…
Bu kadar safsatayı hangi sahtekâr, hangi cahil yobaz uydurur?
Yüzbinlerce uyduruk hadis gibi..

Efendim kim ki (El VEDUD) ismini
“Taam üzerine bin kerre okuyup zevcesiyle ekleylese
Zevcesinin muhabbeti ziyâde olur”muş…

(EL-KABIDÜ) ismini “40 lokma ekmek üzre yazıp,
40 gün birer lokma yese açlıktan emîn olur”muş…

(EL-BASİTÜ) ismini, “ellerini göğe doğru kaldırıp
71 defa zikrederek yüzüne sürse; fakir olmaz,
Gani (zenginlik) teveccüh eder.”miş…

“Zürriyeti olmayan kadın, yedi gün iftar anında
21 kerre (EL-MUSAVVIR) zikreylese
Zürriyet ihsan olunur”muş…

“Cimadan evvel on kerre (EL-MÜTEKEBBİR) zikreden
Haluk (güzel) evlât sahibi olur”muş…

“Felç illetine müstelâ olan
(EL-BERRÜ) ismini zikreylese kurtulur”muş…
“Mahlukattan me’yus olan Cuma gecesi her gece ONBİN kerre
(EL-MUĞNÎ) okusa eseri gına zuhur eder”miş…

“Ehliyle cima halinde kalbiyle (EL-MUĞNÎ) ismini zikreylese
Ehlinin muhabbeti ziyâde olur”muş..

Kısa yoldan zengin olmak, köşeyi dönmek isteyenler…
Açlığı, yokluğu, her türlü derdi belâyı def etmek isteyenler…
Hatunu ile muhabbeti zayıf olanlar…
Ve daha neler neler ve kimler kimler
Bu kitaptan istifâde edeler…

Bu ve benzeri kitapları pozitivist-lâik aydınlar
İyi ki okumuyorlar…
Değilse Müslümanları tefe koyarlar…

“Yasakçı-masakçı” demelerine aldırmadan
Diyânet bu maskaraları piyasadan silmeli, süpürmeli…
Galiba dine en hayırlı hizmet:
Bid’at ve hurafelerin, kalpazanların, din tüccarlarının temizlenmesi…
Bizim bunlarla mücadeleye gücümüz yetmez…
Etiketimiz yok, yayınevimiz yok, dergimiz yok…
Fakat DİYANET devlet gücüyle bu işi başarabilir…
Kafamızı ve midemizi bulandıran cühelâ şarlatan taifesinin
Vicdanlardaki saltanatına son verebilir…

Hasan TÜLKAY 17 Eylül 2009 Perşembe- ANTALYA
babaturk@mynet.com hasantulkay@hotmail.com http://hasanhoca.azbuz.com/ http://hasanhocam.skyrock.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder